Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Gemensam bas för chefer och skyddsombud

För kommuner, regioner och kommunala företag

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en av de friskfaktorer som forskningen har visat kännetecknar långtidsfriska organisationer. Men hur gör man?

Börja med att erbjuda Suntarbetslivs grundutbildning till organisationens chefer och skyddsombud!

Ny version 2024

I mitten av maj 2024 kommer en ny förbättrad version av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning att publiceras och kan då börja användas direkt. Utbildningen i sin nuvarande form kommer att finnas kvar under en begränsad tid och tas bort permanent den 30 september 2024.

Innehåll

Arbetsmiljöutbildningen består av sex utbildningsmoduler som följer stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter utbildningen har deltagarna fått ökade kunskaper om sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och hur man kan arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.

  • 1 – Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete
  • 2 – Undersöka arbetsmiljön
  • 3 – Riskbedöma
  • 4 – Åtgärda och följa upp
  • 5 – Roller och ansvar
  • 6 – Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Förankra

Besluta i samverkan

Utbildningen är kostnadsfri och framtagen mellan parterna inom kommuner, regioner och kommunala företag, vilket innebär att innehållet är godkänt av parterna på central nivå.

Beslut om att genomföra arbetsmiljöutbildningen i din organisation tas bäst i samverkan, till exempel i en skyddskommitté eller samverkansgrupp.

Varsågod – här är en presentation med talarstöd du kan använda för att förankra arbetsmiljöutbildningen i din organisation!

Så gör andra

Engagemanget växer med kunskap

Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang. Det är exempel på effekter av att alla chefer och skyddsombud i Vindelns kommun gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Nästa steg

Ta reda på mer

Här kan du läsa mer om  Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, vad den innehåller och hur den är tänkt att genomföras.

Frågor och svar

Undrar du något?

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.