Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning

Gemensam bas för chefer och skyddsombud

Ny version av arbetsmiljöutbildningen

Sedan 15 maj 2024 finns en ny version av utbildningsmaterialet. Den innehåller många förbättringar och utökat material, som till exempel:

  • Mer flexibelt och anpassningsbart efter behov.
  • Utökat stöd för utbildningsledare.
  • Alla filmer nya eller uppdaterade.

Läs mer om den nya versionen

Dessa sidor uppdateras inte längre och kan innehålla faktafel. Den gamla versionen kommer tas bort den 30 sep 2024.

Arbetsmiljöutbildning – från teori till praktik

Här kan du se webbinariet där vi presenterar den uppdaterade arbetsmiljöutbildningen. Du får också våra bästa tips för att planera och leda den.

För kommuner, regioner och kommunala företag

Grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en av de friskfaktorer som forskningen har visat kännetecknar långtidsfriska organisationer. Men hur gör man?

Börja med att erbjuda Suntarbetslivs grundutbildning till organisationens chefer och skyddsombud!

Innehåll

Arbetsmiljöutbildningen består av sex utbildningsmoduler som följer stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Efter utbildningen har deltagarna fått ökade kunskaper om sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen och hur man kan arbeta för en hälsofrämjande arbetsmiljö.

  • 1 – Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete
  • 2 – Undersöka arbetsmiljön
  • 3 – Riskbedöma
  • 4 – Åtgärda och följa upp
  • 5 – Roller och ansvar
  • 6 – Utveckla arbetsmiljö och verksamhet genom samverkan

Förankra

Besluta i samverkan

Utbildningen är kostnadsfri och framtagen mellan parterna inom kommuner, regioner och kommunala företag, vilket innebär att innehållet är godkänt av parterna på central nivå.

Beslut om att genomföra arbetsmiljöutbildningen i din organisation tas bäst i samverkan, till exempel i en skyddskommitté eller samverkansgrupp.

Varsågod – här är en presentation med talarstöd du kan använda för att förankra arbetsmiljöutbildningen i din organisation!

Så gör andra

Engagemanget växer med kunskap

Ökad samverkan, mer inspiration och växande engagemang. Det är exempel på effekter av att alla chefer och skyddsombud i Vindelns kommun gått Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.

Nästa steg

Ta reda på mer

Här kan du läsa mer om  Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, vad den innehåller och hur den är tänkt att genomföras.

Frågor och svar

Undrar du något?

På denna sida har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.